$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Uvod u algoritme / Binarna pretraga

Binarna pretraga

  • Dozvoljeno polaganje
  • Osnovni++
  • Nema
  • Milan Vugdelija
  • 9/10/2013

Algoritam binarne pretrage spada u najosnovnija znanja iz informatike, odnosno algoritmike. Praktično nema kursa iz ove oblasti koji ne prokriva binarnu pretragu.

Sam algoritam je vrlo star i sasvim intuitivan. Ipak, zbog velikog praktičnog značaja i česte primene potrebno je da se prouče i razumeju svi detalji u vezi sa ovim algoritmom.