$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Hour of Code / Линијски програми и љуте птичице

Линијски програми и љуте птичице

У претходној лекцији смо видели како можете да послажете различите наредбе у једну линију и робот ће их прочитати и извршити. Хајде сада да видимо још неке примере.

Погледајте видео у коме можете да видите како се пишу линијски програми.

Сада ћемо да решимо још неке задатке

На табли се налази једна љута птичица и прасе на које треба да скочи. Ред хоће да дође до прасета и да га згњечи. Ред разуме језик са наредбама "помери се напред", "окрени се удесно" и "окрени се улево". На слици доле су приказани птичица и прасе са програмом који Ред може да изврши да би дошао до прасета. 

Пошто је Ред два корака од прасета, када крене треба да се помери два пута напред. Ако се сећате примера из претходне лекције где је ББ-8 био два корака од гомиле метала можете да видите да је овај програм веома сличан. Различити проблеми могу да се реше веома сличним програмима.

У овом примеру морали смо да ставимо онолико наредби "помери се напред" колико је корака прасе удаљено од Реда. Ако би Ред и прасе били удаљени шест корака (као на слици доле) онда би нам требало више наредби:

Као што видите за сваки корак који Ред треба да направи имамо једну наредбу у програму. Ред чита наредбу по наредбу као да су редом поређани по линији Због тога се ови програми називају линијски програми.

Хајде да употребимо још неке наредбе.

На следећој слици можете да видите птичицу и прасе које се сакрило иза угла. Да би Ред дошао до прасета, морао би да иде напред, окрене се удесно када дође до угла, и онда настави напред до прасета као у програму на десној страни слике.

Пробајте овај пример на сајту Часа програмирања: https://studio.code.org/hoc/3.

У следећем примеру, Ред мора да мало више скреће да би дошао до прасета. 

Као и у претходном примеру, прво мора да иде напред до угла, онда да се окрене удесно, па опет иде напред до следећег угла. Онда се опет окреће удесно ка прасету и иде напред док не дође до њега.

Ово што смо видели су линијски програми.

Домаћи задатак

Проверите своје знање на сајту часа програмирања

  • Ниво 1 https://studio.code.org/s/course1/stage/4/puzzle/1. У овим проблемима Ред разуме наредбе иди горе (север), доле(југ), лево(запад) и десно (исток). Наредбе су обележене стрелицама.
  • Ниво 2 https://studio.code.org/s/course2/stage/3/puzzle/1. У овим проблемима Ред разуме наредбе које сте видели у овој лекцији (помери се напред, окрени се улево, окрени се удесно).

Када испробате ове примере проверите своје знање на тесту у овој лекцији.

Шта сад?

Постоје још неке наредбе које ће вам затребати каомшт су:

  • ПЕТЉЕ којима можете да наредите програму да понови неке наредбе.
  • ОДЛУКЕ којима можете д акажете програму да сам одлучи шта треба да ради.

Ово су две лекције које можете да прочитата после ове.