$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Tagovi: Uvod BubbleBee hello world

Uvod u algoritme / Hello BubbleBee!

Hello BubbleBee!

  • Dozvoljeno polaganje
  • Uvod
  • Nema
  • BubbleBee tim
  • 4/16/2013
  • Uvod BubbleBee hello world

Dobro došli na prvu lekciju kursa Uvod u algoritme. Cilj uvodne lekcije je da se upoznate sa sistemom BubbleBee sajta, strukturom kursa Uvod u algoritme i lekcija. Pored toga biće priče o graderu - programu koji automatski testira vaš program.
Ova lekcija sadrži samo jedan video materijal u kome će biti opisan način na koji rešavate probleme na samom kursu. Lekcija sadrži jednostvane probleme, varijante problema sabiranja dva broja, kroz koje možete da se upoznate sa samim kursom.