$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Uvod u algoritme / Osnovni geometrijski algoritmi

Osnovni geometrijski algoritmi

  • Dozvoljeno polaganje
  • Osnovni
  • Nema
  • BubbleBee tim
  • 4/17/2013

Ovo je uvodna lekcija u oblast računarske geometrije i kao takva pokriva samo najosnovije geometrijske relacije. Napredniji problemi računarske geometrije biće obrađeni u posebnim lekcijama. Tema ove lekcije su:

- razni oblici zadavanja prave u ravni i prostoru;

- zadavanje kruga, presek prave i kruga;

- uslovi paralelenosti i normalnosti pravih;

- uslov kolinearnosti tačaka, zaokreta trojke tačaka u levo ili udesno;

- površina prostog mnogougla;