$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Uvod u algoritme / Zadaci za vežbu - nizovi

Zadaci za vežbu - nizovi

  • Dozvoljeno polaganje
  • Osnovni
  • Nema
  • Vugdelija
  • 3/30/2014

Ovo je jedna od lekcija koja služi kao mala zbirka zadatka za vežbanje na datu temu. U ovakvim lekcijama nema novog gradiva.

Novi zadaci će (već prema temi) biti dodavani pre svega u ovakve lekcije - zbirke, tako da će se sadržaj ovih lekcija često menjati.

Zadaci iz ovih lekcija kasnije mogu da se dodatno pojave i u drugim lekcijama, ako u njima nema dovoljno odgovarajućih zadataka.

Konkretno ova lekcija je posvećena vežbanju upotrebe nizova. Očekivano predznanje obuhvata:

             od sintakse - upotrebu naredbi grananja, ciklusa i nizove;

             od algoritmike - poželjno je pogledati lekciju "Složenost algoritama"