$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Ispisivanje

  • Dozvoljeno polaganje
  • Lekcije
  • Nema
  • Teo
  • 7/21/2015

U našem prvom programu "Hello world!" smo se prvi put susreli sa ispisom rečenice na ekran (ta rečenica je glasila 'Hello world!'). Hajde sada da se bliže upoznamo sa naredbom za ispisivanje. U svom editoru programa napiši sledeći program:

#include <iostream>

using namespace std;

 

int main ( )

{

cout<<"Da li ti znas za neki drugi ritam?"<<endl;

 

system("pause");

 

return 0;

}

NAPOMENA: Kada šalješ zadatak na ocenjivanje u svom rešenju izbaci system("pause") komandu pošto blokira ocenjivanje zadataka i izaziva Time limitation!

 

Kada kompajliramo i pokrenemo ovaj program, na (crnom) ekranu (konzoli) će se ispisati poruka 'Da li ti znas za neki drugi ritam?' ispod koje će pisati da pritisnemo bilo koji taster na tastaturi za nastavak, što će zatvoriti konzolu.

 

Ajmo sada da obratimo paznju na svaku liniju programa ponaosob iz primera:

#include <iostream>

using namespace std;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

int main ( )

{

 

cout<<"Da li ti znas za neki drugi ritam?"<<endl;

 

 

 

 

 

 

system("pause");

 

 

 

 

return 0;

 

}

Ispis teksta na ekranu je složena funkcija, no srećom neko je već napisao funkciju cout << "..." pa ćemo nju koristiti. Ta funkcija se nalazi u iostream biblioteci funkcija. #include <iostream> u našem programu znači da je uključena biblioteka iostream u naš program, jer smo koristili nardebu cout koja se nalazi u toj biblioteci. iostream je biblioteka koja sadrži niz funkcija koje omogućavaju rad sa ulazno-izlaznim uređajima (ekran je primer izlaznog uređaja a tastatura primer ulaznog). U toku kursa naići ćete na još biblioteka, kao na primer na biblioteku za izračunavanje matematičkih funkcija. Sledeća linija omogućava pristup tzv. prostoru imena (eng. namespace) standardne biblioteke jezika C++ koja se naziva std. Funkcija cout je deo standardne biblioteke jezika C++ i koristićemo je u ovom programu. Ova deklaracija obezbeđuje da se svi elementi iz standardne biblioteke koriste bez prefiksa std::, npr.umesto da pišemo std::cout možemo napisati samo cout.

 

cout (console output – izlaz na konzoli/ekranu) je naredba za ispis  teksta na konzolu (crni ekran) i uvek se piše:  cout<<

Ispis podataka se ostvaruje operatorom ispisa '<<'

Tekst  'Da li ti znas za neki drugi ritam?' koji se nalazi između navodnika, predstavlja niz znakova koji šaljemo na izlaz (ekran). Dakle, gornja naredba se može interpretirati kao: pošalji niz znakova: 'Da li ti znas za neki drugi ritam?' na ekran.

 

Naredba system("pause") nam "zamrzava" konzolu, program bi se bez nje izvršio i automatski zatvorio pa ne bismo uspeli da vidimo šta je ispisano na ekranu. Zato koristimo ovu naredbu i s pritsikom na neki taster mi zatvaramo program kad mi to želimo.

main vraća vrednost 0 da kaže da je izvrsenje programa proteklo ok, ukoliko main vrati neki razlicit broj od 0 to moze moze oznacavati da je doslo do neke greske u programu, a tacno koje to mozemo zakljuciti po kodu/vrednosti koju je main vratio.

 

Hajde da pogledamo šta još možemo da radimo sa naredbom cout u primeru koji sledi:

#include<iostream>

using namespace std;

void main ( )

{

cout<<"Mozemo li da ispisujemo i brojeve?";

cout<<154;

 

cout<<"To C majstore, pa mogu i brojeve da ispisujem!";

 

cout<<"Jel moze kombinacija teksta i brojeva? "<<357<<" mi je omiljeni broj!";

 

system("pause");

}

 

endl 

Primećuje se da u gornjem primeru se sav tekst na ekranu "lepi" jedan za drugim. Kada želimo to da izbegnemo dobijemo pregledniji ispis, tako da posle nekog ispisa na ekran kursor pređe u novi red, treba koristiti konstantu endl (end of line, takođe iz biblioteke iostream) kao u izmenjenom prethodnom primeru.

 #include<iostream>

using namespace std;

void main ( )

{

cout<<"Mozemo li da ispisujemo i brojeve?"<<endl;

cout<<154<<endl;

 

cout<<"To C majstore, pa mogu i brojeve da ispisujem!"<<endl;

 

cout<<"Jel moze kombinacija teksta i brojeva? "<<357<<" mi je omiljeni broj!"<<endl;

 

cout<<"Ovo je prvi ispisan red."<<endl<<"Ovo je drugi ispisan red."<<endl;

 

system("pause");

}

NAPOMENA: Kada šalješ zadatak na ocenjivanje u svom rešenju izbaci system("pause") komandu pošto blokira ocenjivanje zadataka i izaziva Time limitation!