$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Takmičenja za osnovce / Opštinsko 2015. (osnovci)

Opštinsko 2015. (osnovci)

  • Dozvoljeno polaganje
  • Opštinska takmičenja
  • Nema
  • Jelena HP
  • 12/28/2015

Општинско такмичење из програмирања за ученике основних школа, 22. фебруар 2015.

I категорија (5. и 6. разред)

II категорија (7. и 8. разред)

Израда задатака траје 120 минута

1. задатак – 30 поена

2. задатак – 35 поена

3. задатак – 35 поена