$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$

Koji su sve programski jezici, za rešavanje zadataka, podržani?

C/C++, C#, Java, Pascal, Small Basic (Python i Octave uskoro).

Koliko košta C++ kurs za programiranje i kada počinje sa radom prva sledeća grupa?

Svi kursevi na BubbleBee portalu su besplatni. Nema organizovanih grupa, niti određenog početka ili trajanja – možete da čitate lekcije i rešavate zadatke kada vama odgovara. Da biste videli sadržaj kurseva, dovoljno je da kreirate svoj nalog na portalu (to možete uraditi ovde http://bee.bubblecup.org/Users/Account/Register).

Kako se šalje zadatak na automatsko ocenjivanje?

Kliknite na ovaj tekst da biste videli primer kroz animirani gif kako taj proces izgleda.

Kako da počnem da učim programiranje?

Ako tek krećeš da učiš programiranje predlažemo ti da pročitaš ovo. Tu su objašnjeni neki osnovni pojmovi o programiranju. Ako želiš da probaš programiranje kroz igru preporučujemo ti da probaš da rešiš neke zadatke na sajtu časa programiranja. Kada prođeš ove osnove, možeš da odabereš programski jezik koji ti se najviše dopada.

Koje verzije kompajlera se koriste i sa kojim opcijama se vrši kompajliranje?

C/C++

Pokušava se kompajliranje sa g++ 5.3.0 kompajlerom, pa ako to nije moguće sa Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.24213.1 for x86

g++ -O2 -std=c++14 -Wl,--stack -Wl,268435456 -o xyz.cpp

cl.exe /I"%VCroot%"\include /W4 /F268435456 /EHsc /O2 /link /libpath:"%VCroot%"\lib xyz.cpp

C#

Visual C# Compiler 1.3.1.60616 (Dolazi uz Visual Studio 15)

csc.exe /o+ /r:System.Numerics.dll xyz.cs 

Java

javac 1.8.0_101

Ne koriste se posebne opcije

Pascal

Free Pascal 2.6.4

fpc -O2 -Cs67107839 xzy.pas

Small Basic

Microsoft Small Basic v1.2

Kompajler ne podržava opcije