$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Projekti za samostalan i timski rad / Аудио едитор

Аудио едитор

  • Dozvoljeno polaganje
  • Timski projekti
  • Nema
  • Vlajko
  • 1/3/2016

Потребно је да апликација аудио едитор може да изврши неке или све од набројаних операција:

        Учитати и сачувати аудио фајл

        Копирати, исећи и залепити аудио запис

        Обрнути (уназад) аудио запис

        Убрзати/успорити аудио запис дати број пута

        (Напредно) померање аудио записа у фреквентном опсегу

При изради пројеката можете се угледати на већ постојеће едиторе аудио фајлова, као што је на пример Sound Forge http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_Forge