$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Projekti za samostalan i timski rad / Blockly - игра програмирања

Blockly - игра програмирања

  • Dozvoljeno polaganje
  • Projekti za samostalnu izradu
  • Nema
  • Vukasin
  • 1/3/2016

Циљ овог пројекта је да се направи игрица која је слична https://blockly-games.appspot.com/ као и http://studio.code.org/s/2/puzzle/1

Основна идеја је да корисник који иначе није упознат са основама програмирања кроз играње научи основне концепте. 

 

Цео пројекат се може поделити на више целина:

        GUI - графички интерфејс

        Парсирање кода у неку структуру података

        Извршавање кода

        Генератор нивоа

        (Напредно) прављење других врста игара

Ово је само основна подела и може се решавати и другачије или одмах изабрати нека друга врста игре.