$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Projekti za samostalan i timski rad / Детекција ивица (Edge Detection)

Детекција ивица (Edge Detection)

  • Dozvoljeno polaganje
  • Timski projekti
  • Nema
  • Teo
  • 1/3/2016

У великом броју система за обраду слике, основни циљ је извлачење информација из слике помоћу којих се може извршити рачунарска интерпретација и анализа слике. Такве информације називају се обележја (енг. features). Детекција ивица (рубова) један је од основних проблема у дигиталној обради слике, али и једна од најкориснијих и најчешће коришћених операција на слици. 


Задатак овог пројекта је:
• Направити теоријски преглед различитих алгоритама за детекцију ивица
• Одабрати алгоритме и имплементирати их (имплементирати бар један алгоритам који није заснован на конволуцији (http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_(image_processing)) и неколико оних који су засновани на конволуцији - при томе треба уочити основне елементе ових алгоритама да бисмо формирали систем класа за сваки од алгоритама за детекцију ивица и тако избегли дуплирање кода)
• Користити графичко окружење (GUI) за цело окружење (погледати слику која следи за пример) 


• Тестирати имплементиране алгоритме над вештачки генерисаним (сликама које су направљене комбинацијом основних геометријских облика, као на слици испод) и природним сликама 


• Направити поређење алгоритама (колико добро детектују ивице на вештачки генерисаним сликама и по времену извршавања) Корисни линкови:
http://www.m-hikari.com/ams/ams-password-2008/ams-password29-32-2008/nadernejadAMS29-32-2008.pdf http://www.codeproject.com/Articles/2056/Image-Processing-for-Dummies-with-C-and-GDI-Part-3