$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Projekti za samostalan i timski rad / Детекција објеката уз помоћ технике template matching

Детекција објеката уз помоћ технике template matching

  • Dozvoljeno polaganje
  • Timski projekti
  • Nema
  • Teo
  • 1/3/2016

Template matching је техника дигиталне обраде слике за проналазење делова слике који се поклапају са неким шаблоном/темплејтом. Стандардна реализација template matching технике узима сваки темплејт и пореди га са делом слике у маниру померања прозора по слици.

Пројекти из ове области: 

- детекција облика саобраћајних знакова на слици

- праћење/детекција руке

 

Праћење руке уз помоћ технике template matching

Препознавање саобраћајних знакова уз помоћ технике template matching

Припрема template-a

Сваки template се представља као бинарна слика. Једноставни темплејти руке се могу нацртати у неком од програма за цртање (нпр. у Paint-у).

Примери темплејта: три темплејта отворене шаке. Узима се више варијација темплејта који се затим скалирају у више величина да би се постигла инваријантност у односу на величину темплејта.

Корисни линкови:

http://en.wikipedia.org/wiki/Template_matching http://www.codeproject.com/Articles/826377/Rapid-Object-Detection-in-Csharp

Видео:

Праћење руке уз помоћ технике template matching 

Напредна верзија пројекта:

http://www.codeproject.com/Articles/865934/Object-Tracking-Particle-Filter-with-Ease