$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Projekti za samostalan i timski rad / Компресија података

Компресија података

  • Dozvoljeno polaganje
  • Timski projekti
  • Nema
  • Vlajko
  • 1/3/2016

Када желимо да чувамо неке податке, простор који нам стоји на располагању можемо боље искористити тако што ћемо те податке некако сабити, тако да заузму мање места. Тај концепт се зове компресија података. Постоји неколико релативно једноставних метода компресије/декомпресије које се могу лако имплементирати и дати солидне резултате. Још бољи резултати се могу добити прављењем ланца повезаних метода компресије. Додатно постоје и методе које саме не компресују податке већ их чине пригоднијим за неку специфичну методу компресије.

Задатак је да ученици тимски:

       Имплементирају неки подскуп предложених метода.

       Направе оквир за тестирање исправности и ефикасности (ниво компресије) различитих метода.

       Направе неколико комбинација метода и испитају које комбинације имају смисла.

       Напишу теоријски преглед онога што су научили: основе компресије, специфичне методе и резултати.

Предложене методе:

       Run-length encoding

       BurrowsWheeler transform

       Lempel-Ziv 

       Lempel-Ziv-Welch

       Arithmetic coding

       Huffman  o Adaptive o Canonical o Modified Etc..

Корисни линкови:

COMPARISON OF LOSSLESS DATA COMPRESSION ALGORITHMS FOR TEXT DATA

A Comparative Study Of Text Compression Algorithms