$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Projekti za samostalan i timski rad / Програм за учење пречица на тастатури

Програм за учење пречица на тастатури

  • Dozvoljeno polaganje
  • Timski projekti
  • Nema
  • Teo
  • 1/3/2016

Тренутно не постоји бесплатан програм за учење пречица на тастатури, нарочито не можете учити пречице које сами желите да одредите да треба да знате. Постоји web решење https://www.shortcutfoo.com/ (бесплатне су само прве две лекције) и пар екрана тог портала следе испод. 

Задатак је направити нешто слично томе, а да корисник сам може да одреди из дате листе које пречице жели да научи и којим редоследом по лекцијама. 

лекцијама.