$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Projekti za samostalan i timski rad / Пронађи ГСП конекцију

Пронађи ГСП конекцију

  • Dozvoljeno polaganje
  • Timski projekti
  • Nema
  • Andrija
  • 1/3/2016

Уз дату мапу линија ГСП са станицама и мапу града са улицама направити програм који предлаже који превоз користити између две изабране локације. Специјални додатак је решење уз ред вожње аутобуса.

Пример из Прага:

http://spojeni.dpp.cz/connform.aspx?tt=pid&cl=E5

Мапа града Београда се може преузети са http://www.openstreetmap.org/. Слично задатку "Рутирање уз помоћ OpenStreet map-a", задатак се може поделити на целине:

        Мапа града

      o   Парсирање Open Street XML фајла за представу мапа

(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_XML). Подаци се извлаче за Open Street мапе користећи http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Downloading_data

o   Прављење структура за представљање мапа

        Мапа линија o       Списак линија ГСПа са бројем и називом линије се може преузети са https://www.busplus.rs/pageservisi-spisak-linija.php уз        одабир одговарајуће секције, нпр. "Аутобуске линије" - https://www.busplus.rs/page-servisi-spisak-linija-autobusi.php.

o   Парсирање HTMLa са називима линија и улица (рута). Уколико одређени подаци нису доступни (као нпр. списак или локација стајалишта)  потребно их је унети ручно.

o Прављење структура за представљање мапе линија

        Рад на алгоритмима за проналажење превоза између две изабране локације

        UI у којем је могуће унети две произвољне локације, на основу којих је потребно приказати ГСП линије за превоз између њих.