$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Projekti za samostalan i timski rad / Програм за аутоматско разбијање једноставних субституционих шифара "simple substitution cipher"

Програм за аутоматско разбијање једноставних субституционих шифара "simple substitution cipher"

  • Dozvoljeno polaganje
  • Projekti za samostalnu izradu
  • Nema
  • Vlajko
  • 1/3/2016

Имплементирати програм који:

        Креира кључ

        Криптује или декриптује текст са датим кључем.

        Покушава да аутоматски/полумануелно декриптује криптован текст

 

Корисни линкови:

http://en.wikipedia.org/wiki/Substitution_cipher http://sourceforge.net/projects/substitutioncip/

http://sourceforge.net/projects/substitutioncip/files/project1_SubstitutionCipherDecryption.pdf/download