$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Projekti za samostalan i timski rad / Рутирање уз помоћ OpenStreet мапа

Рутирање уз помоћ OpenStreet мапа

  • Dozvoljeno polaganje
  • Timski projekti
  • Nema
  • Teo
  • 1/3/2016

Уз помоћ http://www.openstreetmap.org/ решити проблем проналаска најкраћег могућег пута у оквиру града Београда између две задате адресе. Проблем се може проширити и на нивоу проналаска путање од града А до града B (на нивоу Србије/Европе).

Задатак се може поделити на целине:

        Парсирање Open Street XML фајла за представу мапа (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_XML) Подаци се извлаче за Open Street мапе користећи http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Downloading_data

        Прављење структура за представу мапа

        UI за представу мапа

        Рад на алгоритмима проналаска оптималног пута 

        Остали UI проблеми      

        Тестирање апликације