$$ \newcommand{\floor}[1]{\left\lfloor{#1}\right\rfloor} \newcommand{\ceil}[1]{\left\lceil{#1}\right\rceil} \newcommand{\mod}{\,\mathrm{mod}\,} \renewcommand{\div}{\,\mathrm{div}\,} \newcommand{\metar}{\,\mathrm{m}} \newcommand{\cm}{\,\mathrm{cm}} \newcommand{\dm}{\,\mathrm{dm}} \newcommand{\litar}{\,\mathrm{l}} \newcommand{\km}{\,\mathrm{km}} \newcommand{\s}{\,\mathrm{s}} \newcommand{\h}{\,\mathrm{h}} \newcommand{\minut}{\,\mathrm{min}} \newcommand{\kmh}{\,\mathrm{\frac{km}{h}}} \newcommand{\ms}{\,\mathrm{\frac{m}{s}}} \newcommand{\mmin}{\,\mathrm{\frac{m}{min}}} \newcommand{\smin}{\,\mathrm{\frac{s}{min}}} $$
Projekti za samostalan i timski rad / Симулација процеса Игре живота (The Game of Life)

Симулација процеса Игре живота (The Game of Life)

  • Dozvoljeno polaganje
  • Projekti za samostalnu izradu
  • Nema
  • DjMaks
  • 1/3/2016

Шта је Игра живота?

Игра живота је дискретан аутомат, где се посматра стање објеката, ћелија, и њихова транзиција кроз генерације. Игра живота није типична компјутерска игра јер у њој не постоје играчи, већ се еволуција стања одвија применом тачно одређених правила на почетно стање. Промене стања су дискретне (дешавају се кроз јасно одређене итерације), па су погодне за визуелно праћење. Цео концепт је смислио британски математичар Џон Хортон Конвој 1970. године. 

 

Дефиниција проблема

Потребно је направити симулацију процеса Игра живота (The Game of Life). Детаљи процеса, односно правила игре су дата у наставку. Потребно је направити визуелну репрезентацију процеса, коришћењем програмског језика C# и његових библиотека за графички кориснички интерфејс. Величину табле је могуће конфигурисати, на тиму је да одлучи да ли ће бити потпуно произвољна или ће претходно дефинисати и понудити неколико различитих димензија. Симулација подразумева извршавање по корацима као и континуално извршавање. Извршавање по корацима треба да прикаже стање система (односно све промене) после одређеног броја итерација. Број итерација је параметар који поставља корисник кроз графички интерфејс. У случају континуалног извршавања, графички интерфејс треба константо да приказује промене у систему одређеном брзином. Корисник треба да има могућност покретања (play), паузирања (pause) и заустављања (stop) симулације. Брзина је, слично броју итерација, параметар који подешава корисник. Корисник има могућност да постави нови систем, сачува систем на диск (после било које итерације) и учита сачуване системе са диска. Такође, кориснику би требало понудити могућност да учита неколико интересантних и репрезентативних, а унапред дефинисаних система.  

 

Правила процеса The Game of Life

        Свака ћелија у мрежи може бити жива или мртва.

        Било која жива ћелија са мање од два жива суседа умире од усамљености.

        Било која жива ћелија са четири или више живих суседа умире од пренасељености.

        Било која жива ћелија са два или три жива суседа преживеће и остати жива у следећој генерацији.

        Било која мртва ћелија са тачно три жива суседа оживљава. Корисни линкови:

http://en.wikipedia.org/wiki/Conway's_Game_of_Life http://www.bitstorm.org/gameoflife/ http://conwaylife.com/